การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องชาลวัน  ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่ ร.อ.ไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม ยืนยันข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนลูกข่ายให้ถูกต้อง เรียบร้อย