กลุ่มนโยบายและแผนเข้ารับการอบรม การเขียนข่าวหน้า เวปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1

Loading

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. กลุ่มนโยบายและแผนเข้ารับการอบรมการทำข่าวหน้าเวปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามาถเขียนข่าวและส่งบทความได้ด้วยตัวเอง