คลิกอ่านข่าวต่อ....
นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา