ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 14785 ครั้ง ]

เปิดอบรม...“การประเมินโครงการ”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-14 14:17:58 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนดี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-14 14:16:30 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนดี อยู่ในภาวะยากลำบาก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-14 14:15:40 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-12 14:28:21 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-12 11:10:44 ผู้เยี่ยมชม : 2 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 18:05:38 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 18:04:29 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษานักเรียนดี ฐานะยากจน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 18:03:10 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 08:55:51 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษาเด็กดี ฐานะยากจน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 08:54:55 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 08:53:47 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษาเด็กดี
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-11 08:52:29 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-05 17:20:19 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-02 18:47:03 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 อ่านหมายรับสั่ง การบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-12-01 12:21:17 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-25 14:48:06 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมการสร้างรายได้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-22 12:14:59 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดพิจิตร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-19 11:05:51 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-18 18:00:58 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-18 15:34:43 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-18 13:37:37 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-15 10:43:10 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจพื้นที่ดูแลเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-12 15:57:20 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแช่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-12 14:44:40 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-11 18:25:03 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน สพฐ.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-11 10:45:10 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-05 15:20:38 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-11-01 17:30:03 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการใช้ระบบ video conference
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-31 16:00:17 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาบุคลากรและวิเคราะห์องค์กร
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2019-10-28 17:56:36 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200