ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวพิจิตร 1

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 19895 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-07-10 19:00:47 ผู้เยี่ยมชม : 1 ครั้ง
สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วงเปิดภาคดรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-07-03 12:09:49 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-07-03 11:52:44 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-07-01 19:17:05 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-07-01 13:12:51 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-28 17:53:31 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สัมภาษณ์สด ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กค.63
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-23 16:29:14 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-20 12:56:42 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-20 11:19:30 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ขับเคลื่อน....การบริหารงานวิชาการ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-19 12:16:50 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ขับเคลื่อน...การประเมิน ITA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-19 11:05:52 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
วิทยากรบรรยายพิเศษ “พระสอนศิลธรรมกับการศึกษายุคโควิด 19”
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-19 10:16:53 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-10 15:13:51 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-09 17:40:05 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
กิจกรรมขยายผลนวัตกรรม
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-09 15:33:24 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพื้นที่ สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-08 18:35:12 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รายงานผลการจัดการเรียนในช่วงระบาด COVID-19
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-08 11:26:46 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-05 16:12:22 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-05 16:10:28 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ขับเคลื่อน...การประเมิน ITA
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-04 18:21:18 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-03 13:42:07 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-03 12:58:42 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-03 12:26:18 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-06-01 15:52:49 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-05-29 17:13:57 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 จัดทำคู่มือโรงเรียนวิถีลูกเสือ
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-05-29 11:14:01 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ประชุมทางไกล “การจัดการศึกษาทางไกล”ช่วง COVID-19
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-05-28 17:39:46 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนทางไกลทาง DLTV
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-05-28 15:51:16 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รุดช่วยเหลือนักเรียนชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบาก ฐานะยากจน
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-05-28 14:46:45 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ผู้โพสต์ : นางธาริณี ปัญญาวราภรณ์
เมื่อ : 2020-05-27 09:45:20 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

สพฐ.ออนไลน์ sorportoronline ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 08-6441-4200