ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 982 ครั้ง ]

สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 1 กพ. ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สามง่าม ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการธนาคาร กระปุกออมสิน 100 กระปุก สมุดเงินฝาก จำนวน 300 เล่ม และพนักงานธนาคารจำนวน 4 คน ได้มาแนะนำการดำเนินการ "โรงเรียนธนาคาร" ของโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79           นางคมคาย จันทร์กลิ่น ผอ.โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการออมทรัพย์กับนักเรียนมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับธนาคาร ธกส.สามง่าม ก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ได้มีนักเรียนได้เปิดบัญชีเงินฝาก สัจจะออมทรัพย์ เป็นจำนวนมากแล้ว                                                                  

    สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร สระยายชีเข้าร่วม โรงเรียนธนาคาร