ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 201 ครั้ง ]

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผอ.โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ชั้น ม.2-3 ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 เพื่อการจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง ปัองกันอุทกภัย และอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่บริเวณลำคลอง ม.2 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมร่วมมือชุมชนสร้างฝาย