ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 160 ครั้ง ]

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           ทุก ๆ เช้า เวลา 08.10 - 08.30 น. ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผอ.โรงเรียน นำทีมครู นักเรียน จัดกิจกรรมจิตศึกษา บริเวรหน้าเสาธง และในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีสมาธิ มีความสุขก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข(โรงเรียนมีความสุข) ของโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม                                                                             5

    กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข