ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 175 ครั้ง ]

ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 9 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งในวันนี้มีคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนมา มอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ปกครอง โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี                                                                             6

    ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิษย์เก่าบึงตะโกน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา