ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 758 ครั้ง ]

วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต

ผู้ดูแลระบบ
โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพฐ.

                                                                                       

    วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต วัดคลองโนนต้อนรับคณะกรรมการประเมินเขตสุจริต