ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

วันแห่งความสำเร็จ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 322 ครั้ง ]

วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

           เมื่อ 15 มีนาคม 2562 นางอุมาพร เดชจบ ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน "วันแห่งความสำเร็จ "สำหรับนักเรียนอนุบาล และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร                                                                             6

    วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ วันแห่งความสำเร็จ