ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 258 ครั้ง ]

วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดวังตะขบ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 นำโดยนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน                                                                             5

    วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วังตะขบรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.