ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว โรงเรียน.

รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 944 ครั้ง ]

รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อวันที่ 10 มีค.นางวิเชียร สังขนุกิจ ผอ.ตรวจสอบภายใน และนางวิภา เมฆมรกรต ได้ไปตรวจติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียนวัดคลองโนน โดยมีนายวิสิทธิิ์ สืบมี ผอ.รร.วัดคลองโนน และเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน นำตรวจติดตาม                                                                             

    รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ รับการตรวจระบบงานการเงินและพัสดุ