ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 618 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 พ.ค 60 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีนายพิษณุ เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานการประชุม สืบเนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จำนวนร้อยละ 35 ของโรงเรียนทั้งหมด โดยสพป.พิจิตร เขต 1 ได้พิจารณาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 55 โรงเรียน เพื่อดำเนินการตามหลักการของโรงเรียนคุณธรรม โดยกำหนดพัฒนาครูแกนนำด้านคุณธรรม จำนวน 501 คน แบ่งการประชุมอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 พ.ค 60 ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน 55 โรงเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 8 พ.ค 60 ผู้เข้าร่วมประชุม ครูโรงเรียน จำนวน 232 คน และ รุ่นที่ 3 วันที่ 9 พ.ค 60 ผู้เข้าร่วมประชุม ครูโรงเรียน จำนวน 214 คน ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อ.เมือง จ.พิจิตร                                                                             10

    สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม