ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 684 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ก.ค 60 ว่าที่ร้อยตรีสาโรช ยกให้ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และเป็นการพัฒนาครู สร้างจิตสำนึกให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู เสริมสร้างความสามัคคี โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งโรงเรียน รวมทั้งช่วยขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีนักเรียนแกนนำจาก 55 โรงเรียน และคณะวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรม รวม 130 คน ณ ห้องประชุม Meeting Room CK Hall จังหวัดพิจิตร...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว                                                                             2

    สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม