ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 976 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 โดยให้ทุกโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3,ป.4-6,ม.1-3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ระดับชั้น ป.4-6 ม.1-3 และการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 ม.1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2560 และเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู นักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนและสังกัดสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ ทุกระดับชั้น จำนวน 132 คน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร...อัษฎาวุธ :ภาพ / ธาริณี :ข่าว                                                                             2

  สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ