ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 645 ครั้ง ]

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 11.30 น. 29 มีนาคม 2560 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่ –เข็มทิศ(ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ จำนวน 100 คน เข้ารับฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 27-30 มีนาคม 2560                                                                             

    ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ