ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว สพท.

สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 775 ครั้ง ]

สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์
โดย : นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์/สพป.พิจิตร เขต 1

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับสพป.พิจิตร เขต 1 และคณะครูที่ได้รับ โล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดครีเอทีฟดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2559 ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายนและวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 คณะครูผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ 1.นางสาวรัชนก บุญปู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2.นายชนินทร์ เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 3.นายพจนารถ รอดอ่อง โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 4.นายอมรพล โสภา โรงเรียนวัดหนองหลวง และนางมยุรี เกตุพิจิตร โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย @@@                                                                             

    สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ