ที่
โรงเรียน
ยอดบริจาค
วันที่
1
ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1,749 26 ก.ย. 2561
49
เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1,790 31 ก.ค. 2561
76
บ้านหนองสะแก 1,039 10 ส.ค. 2561
83
วัดหนองหลวง 1,800 25 ก.ย. 2561
85
วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1,750 05 ต.ค. 2561
96
บ้านท่าแห 1,820 20 ก.ย. 2561
97
วัดศรีศรัทธาราม 500 31 ก.ค. 2561
99
บ้านมาบแฟบ 1,000 26 ก.ย. 2561
109
บ้านหนองน้ำเขียว 365 28 ก.ย. 2561
127
บ้านวังทับไทร 440 15 ส.ค. 2561
137
บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 500 06 ก.ค. 2561
138
บ้านคลองทรายใหญ่ 1,000 24 ก.ย. 2561
153
บ้านสระบรเพ็ด 860 10 ก.ย. 2561