ที่
โรงเรียน
ยอดบริจาค
วันที่
49
เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1,790 31 ก.ค. 2561
76
บ้านหนองสะแก 1,039 10 ส.ค. 2561
97
วัดศรีศรัทธาราม 500 31 ก.ค. 2561
99
บ้านมาบแฟบ 500 19 ก.ค. 2561
127
บ้านวังทับไทร 440 15 ส.ค. 2561
137
บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 500 06 ก.ค. 2561
153
บ้านสระบรเพ็ด 860 10 ก.ย. 2561